Melbye Servicecenter

På vårt huvudkontor i Jönköping servar vi Fiberfox fibersvetsar, Condux blåsmaskiner och Sola spårmått.

Melbye världens första Condux Servicepartner

Nyhet! Melbye har som första återförsäljare i världen blivit auktoriserad Condux servicepartner. Vårt servicecenter för Condux blåsmaskiner kommer vara placerat på Melbyes huvudkontor i Jönköping.

BOKNING AV SERVICE
För bokning av service, fyll i och maila ett av nedanstående dokument till service@melbye.se.

Bokning av service, Blåsutrustning:
En standardservice av blåsutrustning kan exempelvis innebära utbyte av drivband, genomgång av alla funktioner och tvättning.

Bokning av service, Fibersvetsar:

I en standardservice av svetsar ingår bland annat:

  • Visuell kontroll
  • Rengöring
  • Byte av elektroder
  • Kontroll/justering av optiken
  • Funktionskontroll med mätning
  • Justering och byte av slitagedelar på fiberkapen
  • Serviceprotokoll
För daglig tillsyn av fibersvetsar hänvisar vi våra kunder till dokumentet DAGLIG INSYN.

För statusförfrågan på er inlämnade service, ring Jesper Rygert på telefon 036-332 07 12.