QA-kanaler

QA-kanaler

QA-kanalserien är en serie kanalisationsprodukter för svåra förläggningsförhållanden.

Systemet används främst som tvärkanalisation under vägar och järnvägar där påfrestningarna gör det omöjligt att förlägga vanliga rör. Har sedan 1998 varit föreskrivet av Trafikverket som tvärkanalisation. I förfrågningsunderlagen är QA-kanalen kallad för flerfackskanal eller flerfackskanaler.

QA-kanalen är tillverkad som en formsprutad enhet i återvinningsbar polyetenplast. Produktionsmetoden innebär att kanalen får en lätt, formstabil och mycket stark konstruktion som helt ersätter betonggjutning av rören.

Hålet i kanalerna motsvarar 4-, 6- eller 9 x 110 mm, eller 4 x 160 mm.

QA MultiDuct - Melbyes flerkanalsystem


Kanalen sammanfogas med ett clipless-utförande som innebär att man enkelt klickar ihop delarna med varandra. Vid förläggning kan man med fördel sammanfoga 3-4 kanaler vid sidan av och därefter montera dem i schaktet. På så sätt kan installationstiden avsevärt förkortas. Alternativt använder man slägga och ett träblock som ni ser i videon nedan.

Filmen visar en QA6 Clipless - 6x110mm.