PRO troughPRO trough

RailductRailduct

MM RailductMM Railduct

Kabelrännor

Melbye har alternativ till betongen

Melbye har idag tre kanalisationsprodukter avsedda att ersätta den längsgående betongkanalisationen längs järnvägen, men de passar även utmärkt för ställverksinstallationer.

De tre varianterna är tillverkade som en formsprutad enhet i antingen återvinningsbar polyetenplast (HDPE) eller i GRP. Produktionsmetoden innebär att produkterna får en lätt, formstabil och mycket stark konstruktion som helt ersätter betongkanalerna.

PRO trough är Melbyes senaste tillskott i utbudet för kabelrännor. Detta är en helt nydesignad ränna som kommer kunna erbjuda flest möjligheter och ha störst flexibilitet. Tillverkas i GRP och kan brandklassas ytterligare efter kundens behov.

Railducten sammanfogas med ett smart vridlås vilket både forkortar installationstiden och gör att kanalisationen hänger ihop. MM Railducten sammanfogas med en smart låspinne.

Därefter lägger man i kabeln. Sist men inte minst läggs locket på och även där finns en smart låsning så att locken låser varandra och det finns även en låsbult.

Inga specialvagnar eller kranar behövs. Ett enkelt och miljövänligt sätt att ordna en längsgående kanalisation för järnväg.