Kanalisation

Kanalisation

Kanalisation

QA-kanaler

QA-kanalserien är en serie kanalisationsprodukter för svåra förläggningsförhållanden. Systemet används främst som tvärkanalisation under vägar och järnvägar där påfrestningarna gör det omöjligt att förlägga vanliga rör. QA-kanalen är tillverkad som en formsprutad enhet i återvinningsbar polyetenplast. Produktionsmetoden innebär att kanalen får en lätt, formstabil och mycket stark konstruktion som helt ersätter betonggjutning av rören. Kanalen sammanfogas med ett enkelt muffsystem och clips, eller med ett clipless-utförande som innebär att man enkelt klickar ihop delarna med varandra. Vid förläggning kan man med fördel sammanfoga 3-4 kanaler vid sidan av och därefter montera dem i schaktet. På så sätt kan installationstiden avsevärt förkortas.

Typiska användningsområden och fördelar:
Förenklar arbetet samt ger bättre ekonomi då många rör skall förläggas i samma schakt. Där kabelrör utsätts för stora tryckbelastningar som väg och spårkorsningar.
Där det saknas plats för normala schakt såsom i stadskärnor, tunnlar, broar och liknande.

Klicka i menyn till vänster på QA-kanaler för att läsa mer.

Kabelrännor/Railduct

Railduct är en kanalisationsprodukt avsedd att ersätta den längsgående betongkanalisationen längs järnvägen, men den passar även utmärkt för ställverksinstallationer. Railducten är tillverkad som en formsprutad enhet i återvinningsbar polyetenplast. Produktionsmetoden innebär att Railducten får en lätt, formstabil och mycket stark konstruktion som helt ersätter betongkanalerna. Railducten sammanfogas med ett smart vridlås vilket både forkortar installationstiden och gör att kanalisationen hänger ihop. Därefter lägger man i kabeln. Sist men inte minst läggs locket på och även där finns en smart låsning så att locken låser varandra och det finns även en låsbult. Inga specialvagnar eller kranar behövs. Ett enkelt och miljövänligt sätt att ordna en längsgående kanalisation för järnväg.

Klicka i menyn till vänster på Kabelrännor för att läsa mer.