Låsbara innerlock för eftermontage

Uppgradera säkerheten på installerad brunn

Dessa låsbara lock är anpassade för att tillåta eftermontage av innerlock i redan installerade Melbye brunnar. För att uppgradera säkerheten och erhålla ett kraftigt skydd av det installerade nätet.

Levereras som byggsats med tillhörande infästningskit.
Hänglås ingår ej, utan här användes eget.

Robusta Nät Version 1_1_1

2.7 Säkerhet
Lås
En spridningspunkt kan vara utformad på många olika sätt. Gemensamt för samtliga typer är att de låses med nyckel, kort eller på liknade sätt, så att obehöriga inte kan komma in i utrymmet. Detta gäller således noder, kabelbrunnar, markskåp och skarvlådor samt andra utrymmen där åtkomst till ändpunkter eller skarvar finns.
Vad gäller kabelbrunnar finns en mängd olika utföranden på lås, t.ex. låsbara innerluckor eller specifika ”öppningsverktyg”. Om en kabelbrunn förläggs under markytan, alltså med fyllnadsmassor ovan brunnslock, erfordras inte låsanordning.
Lås av typen ”enspårigt”, som kan öppnas med mejsel, eller ”trekantslås” är inte godkända ur robusthetssynpunkt.

Minimikrav avseende låsning
• Spridningspunkter ska vara låsta med godkänd nyckel, kort eller på liknade sätt.
Nedan följer exempel på lås som är godkända. • EBR-lås eller ”Stockholmslås”
• hänglås med nyckel • cylinderlås.
• pentaheadlås