Slut på kopparportar?

Slut på kopparportar?

Känner du igen problemet med att du vill övervaka en enhet men närmaste switchen har enbart platser lediga för SFP?

 

Melbye Skandinavia har då lösningen på ditt problem med en SFP som omvandlar ditt interface från fiber till standard RJ-45. Modulen arbetar i 100Mbps och klarar avstånd på ca 90-100 m enligt standarden.

 

Modulen finns både som kodad och okodad.