GS400 ECBGS400 ECB

MD-kitMD-kit

Y-kopplingY-koppling

Marknadens kraftfullaste blåsmaskin

Gulfstream 400 är en kraftfull banddriven (hydraulisk) blåsmaskin för installation av kabel med hjälp av jettingteknik (luft eller vatten).

Med en skjutkraft på 778 N är det just nu den kraftfullaste maskinen på marknaden. Maskinen kan användas för att installera kabel med ytterdiameter från 5,8 mm upp till 28,7 mm i kanalisation med ytterdiameter 10 mm till 50 mm.

GS400 kan utrustas för 10 mm och 12 mm mikrorörinstallationer, se MD-kit. Y-koppling för parallellblåsning är ett annat tillbehör som finns till maskinen, se Y-koppling.

Jettingtekniken är tidsbesparande, väl beprövad, accepterad och ger många installationstekniska och kvalitetsmässiga fördelar jämfört med traditionell kabeldragning. Speciellt inom byggnation av FTTx nät har tekniken varit den som dominerat. Melbye har över 10 års erfarenhet av installationsmetoden och kan bistå med både utbildning och support.