Ändstopp DB (direktförlagda)

Ändstopp används för att ändtäta mikrorör så att inte vatten, fukt eller smuts tränger in. Rörändan trycks in i kopplingen och fixeras automatiskt (push and pull). Ändstoppen tål ett arbetstryck på 25 bar och är vatten- och gastäta. För att demontera kopplingen trycks låsringen mot mitten och rören kan lösgöras.

Ändstoppen kan förläggas direkt i mark utan något mekaniskt skydd. Passar därför utmärkt för tätning av tjockväggiga rör.

För att få en permanent tätning används en låsbygel. Denna monteras först på kopplingen, därefter trycks rörändarna in i kopplingen. Genom att knipsa av låsbygeln kan ändstoppet öppnas i efterhand. Om ändstoppen förläggs direkt i mark skall alltid en låsbygel monteras.

IP-klassning: IP68
Temperaturområde: -20˚C till +80˚C
Arbetstryck: Max 25 bar
Brandklassning: UL94
Standard: ISO 14743 (snabbkopplingar för rör av termoplast)
Standard: NF EN 61386-24 (kabelskyddsrör för förläggning i mark)

Ändstoppen är 100% trycktestade från fabrik och ID märkta för full spårbarhet.
  • Låsbygel röd
  • Ändstopp DB med monterad låsbygel