Luftkabel (ADSS) och tillbehör

Luftkabel (ADSS) och tillbehör

ADSS - självbärande luftkabel (All-Dielectric Self-Supporting) används för installation mellan stolpar. Finns i olika utföranden beroende av spannlängd (avstånd mellan stolpar), accepterat nedhäng (sag) och eventuell is- och vindlast.