Inom- och utomhuskabel

Inom- och utomhuskabel

Fiberoptiska kablar anpassade för installation inomhus och/eller utomhus i kanalisation. De är huvudsakligen konstruerade för att installeras med dragkraft. Självklart är de också halogenfria och brandklassade för att möte de krav som ställs på installationer inomhus.