Mikrorör

Mikrorör

Med mikrorör ges möjlighet att bygga ett mycket flexibelt fiberoptiskt nät. Framtida uppgraderingar, underhåll och kompletteringar blir dessutom enklare. Rören finns i olika varianter för att passa alla tänkbara installationsmiljöer. Finns som enkelrör eller flera enkelrör bundlade tillsammans som underlättar nätdesign och minimerar installationstiden. Alla rör är försedda med ett lågfriktionsskikt för att underlätta in blåsning av blåsfiber eller mikrokabel.

Dessa rör lämpar sig främst för användning i anslutnings- och fastighetsnätet närmast abonnenten. Lämplig blåsfiber och mikrokabel har ytterdiameter 0,8 till 3,9mm beroende på rörets innerdiameter.