GS200 - Blåsutrustning för mikrokabel

Gulfstream 200 är en smidig banddriven blåsmaskin för installation av mikrokabel med hjälp av jettingteknik. Utrustningen kan användas för att installera kabel med ytterdiameter från 2,0 mm upp till 5,5 mm (3,5-5,5 mm kortare sträckor) i kanalisation med ytterdiameter 5 mm till 12 mm. Bäst effekt fås om fyllnadsgraden (YD på kabel / ID på kanalisationen) är 60 %.

Blåsmaskinen har inbyggd elmotor som drivs med batteri eller via en adaptersladd till en inverter 240/12V (extra tillbehör). Maximal skjutkraft kan anpassas efter kabeln som skall installeras och ställs in på maskinen efter ett crush test.

Skjutkraft: 0-45 N
Hastighet: 0-50 m/min.
Kabel YD: 2,0-5,5 mm (3,5-5,5 mm kortare sträckor)
Tub YD: 5-12 mm
Max tryck: 14 bar
Vikt: 2,27kg

I paketet ingår:

- Blåsmaskin GS200
- Hårdplastväska
- Stativ
- Duktanslutningar 5, 7, 8, 10 och 12 mm
- O-ringar 5, 7, 8, 10 och 12 mm (10 st av varje storlek)
- Kabelinföring 2-5.5 mm
- Kabelpackningar 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 och och 5.5 mm (6 st av varje storlek)
- 1st drivband gummi orange, flat
- 1st drivband gummi orange, U-spår
- 2st drivband gummi grön, U-spår
- 2 st 10.8V batterier (Dewalt)
- Batteriladdare och adapter (Dewalt)
- Strömsladd mellan maskin och batteri
- Insexnyckelsats 7 delar
- Extra packning och loctite
- Manual och reservdelslista med sprängskiss
- Snabbguide