Blåsfiber EPFU

Blåsfiber EPFU

Blåsfiber eller EPFU är speciellt anpassade för installation i mikrokanalisation med blåsteknik (jetting). Designen med akrylat som ytterhölje ger en minimal friktion mot tuben samtidigt som det går enkelt och smidigt att skala fram fibern efter installation. Blåsfibern innehåller 2 till 12 fiber och lämpar sig främst för användning i anslutnings- och fastighetsnätet närmast abonnenten. Men även till företagsnät och industrier. Lämplig mikrokanalisation har innerdiameter 2,1 till 4,4mm beroende av fiberantal.