Fiberkablar för mark- och sjöförläggning

Fiberkablar för mark- och sjöförläggning

Fiberkablar för mark- och sjöförläggning

Melbye utökar sitt sortiment av fiberoptiska kablar med varianter som är anpassade för förläggning direkt i mark och/eller för sjöförläggning.

Kablarna kan förläggas direkt i mark utan skyddande kanalisation eller under vatten. De är förstärkta med korrugerat stål eller ståltråd och har två PE mantlar för att tåla hög tryckpåverkan.

Läs mer om markkablar: http://www.melbye.com/se/produkter-1/fibernaet/fibernaet-1/fiberkabel-1/markkabel/
Läs mer om sjökablar: http://www.melbye.com/se/produkter-1/fibernaet/fibernaet-1/fiberkabel-1/sjokabel/

Läs mer om markkablar här.
Läs mer om sjökablar här.