Blåsfiber EPSU OM1, OM3 & OM4

Blåsfiber EPSU OM1, OM3 & OM4

Blåsfiber EPSU OM1, OM3 & OM4

Slät blåsfiber för installation i mikrotuber.

Anpassade främst för tuber med inner diameter 3,5 mm. 2 och 4 fiber kan även installeras i tuber med inner diameter 2,1 mm. Fibrerna är inkapslade i ett akrylat med ett ytterhölje av HDPE.

Läs mer om blåsfiber EPSU OM1

Läs mer om blåsfiber EPSU OM3

Läs mer om blåsfiber EPSU OM4