SVK har bytt till Melbye kompositstolpar

SVK har bytt till Melbye kompositstolpar

SVK har bytt till Melbye kompositstolpar

SVK har bytt till Melbye kompositstolpar

SVK har bytt till Melbye kompositstolpar

Svenska Kraftnät (SVK) har genomfört stolpbyte till Melbye kompositstolpar

På sträckan Grundfors - Gardikfors utanför Storuman, har blixten slagit ner i SVK:s ledningsnät. SVK beslutade 2013 att ersätta dessa stolpar med Melbye kompositstolpar. Ett samarbete påbörjades mellan Melbye, Sweco och SVK för att beräkna vilka stolpar som skulle ersätta de skadade stolparna. I augusti levererades stolparna till byggplatsen där Eltel Networks AB monterade stolparna. Arbetet genomfördes utan elavbrott, enligt arbetsmetoden ANS, ”Arbete nära spänning”. För en oinvigd är det ganska pirrigt att jobba så nära 220kV. Enligt beräkningar så kan stolparna nu stå på denna plats i 125 år.

Per-Erik Karlström, projektledare på Eltel Networks AB, upplever Melbyes kompositstolpe som lätt och smidig att jobba med. Vikten på stolpen är endast 430 kg. En stor fördel är att man kan lasta en omonterad 18,5 m lång stolpe direkt på bandvagnen och köra ut stolpen till monteringsplatsen. Ytterligare en fördel är att den har hög resistivitet vilket är positivt när man jobbar nära spänning.

För mer information kontakta försäljningschef Kaji Löwhagen på kal@melbye.se