QuadriSil - ny revolutionerande isolator!

Hubbell Ohio Brass, med mer än 100 års erfarenhet av isolatorer för transmissionsledningar,  introducerar en ny serie polymera transmissionsisolatorer – QuadriSil.

Isolatorerna består av en isolerkropp av silikongummi direkt bunden mot en glasfiberstav. Det är den helt nya och unika tätningsfunktionen som är revolutionerande. Med en tätning i fyra steg vid interfacet mellan glasfiberstav-silikongummi-ändbeslag har Hubbells ingenjörer skapat en mycket effektiv tätning mot inträngande fukt och därmed minimerat riskerna för ”brittle fracture” skador.

Dessutom har styrningen av elektriska fältet vid isolatorns båda ändar förbättrats så att riskerna för skador orsakat av corona kraftigt minskats.

För mer information, kontakta Melbye Skandinavia.