Melbye levererar till Ellevio

Melbye levererar till Ellevio

Melbye levererar till Ellevio

Melbye levererar till Ellevio

Melbye levererar kompositstolpar till Ellevio för projektet Kläppa – Sörby

Kraftö Vind uppför en vindkraftspark i Sörby som ska leverera 120MW i Bollnäs kommun. Ellevio bygger ledningen mellan Kläppa transformatorstation i Ljusdal och Sörby vindpark, en totalsträcka på 28 km.

Ledningssträckningen passerar över en vattenskyddad täkt och för att klara denna övergång så valde Ellevio att använda Melbyes giftfria kompositstolpar.
Totalt användes 10 st stolpplatser varav en H3 för Vinkel.

Utförare av projektet är Linjemontage i Grästorp med Tommy Nyhlén och Peter Eriksson som ansvariga för projektet. Tommy och Peter tycker att Melbyes stolpar var väldigt lätta att jobba med.

Klicka här för att lyssna på ett inslag om projektet på Sveriges Radio P4.