Melbye levererar Kompositstolpar till Skellefteå Kraft

Melbye levererar Kompositstolpar till Skellefteå Kraft

Melbye levererar Kompositstolpar till Skellefteå Kraft

Melbye har levererat kompositstolpar till Skellefteå Kraft för en sträcka på totalt 4,5 km, uppdelat på 4 delsträckor.

Sträckan ska anslutas till planerade vindkraftsparker och Högnäs stamnätsstation 400/130kV. Detta är SKEAB:s första egna stamnätsstation som ligger 2,5 mil väster om Skellefteå.

Från Skellefteå Kraft har Kurt-Lennart Lindström varit ansvarig och han säger att byggnationen har gått bra. "Det är alltid en startsträcka när man jobbar med nya material."

Arbetet har utförts av Energiservice Skellefteå och ansvarig projektledare har varit Fredrik Vallström. Hans kommentar är att stolparna är lätta att jobba med och att monteringen gick fortare ju längre in i projektet de kom. Fredrik kan mycket väl tänka sig att driva fler projekt med kompositstolpar. Konsult i projeketet har varit Fredrik Holmstrand på SWECO.


Data:
Spänning 130kV
Kraftlina AL59 593
OPGW 48fibers Dotterel