Melbye levererar kompositstolpar till projektet Råda-Krokslätt 130kV

Melbye levererar kompositstolpar till projektet Råda-Krokslätt 130kV

Melbye levererar kompositstolpar till projektet Råda-Krokslätt 130kV i Mölndal

Vattenfall Eldistribution skall lägga upp OPGW mellan stationerna Råda och Krokslätt och syftet är att de båda stationerna ska kunna kommunicera via OPGW.

Vid inledningen av projektet så gjordes beräkningar på att befintliga trästolpar inte skulle klara de nya lasterna med OPGW. Därför beslutade projektledare Per-Arne Karlsson på Vattenfall Eldistribution att stolparna skulle bytas ut. Ledningssträckningen går i ett naturreservat och därför ville Vattenfall Eldistribution att valet av stolpar skulle vara av alternativt material.

Upphandlingen av alternativa stolpar vanns av Melbye som får leverera kompositstolpar och aluminiumreglar. Byggstart på projektet planeras till sommarhalvåret 2017 enligt Per-Arne på Vattenfall Eldistribution.
Vi på Melbye ser verkligen fram emot att få vara delaktiga i detta projekt.

Förhoppningsvis så ses vi på projektet i Mölndal sommaren 2017.

För mer information kontakta Försäljningschef Kaji Löwhagen 076-323 40 80.