Melbye levererar 30-meters kompositstolpar till Svappavaara

Melbye levererar 30-meters kompositstolpar till Svappavaara

Melbye levererar 30-meters kompositstolpar till Svappavaara

Melbye levererar 30-meters kompositstolpar till Svappavaara

Gruvan i Svappavaara expanderar och därför fick ledningssträckningen flyttas för att den inte skulle ligga innanför sprängzonen.

Järnvägen för malmtåget passerar den nya ledningssträckningen och för att klara säkerhetsavstånden mellan kraftledningen och järnvägen så krävdes det stolpar med en längd av 30 meter. Dessa 30-meters stolpar har Melbye levererat och arbetet har utförts av Vattenfall Service med Jonas Marsja som projektledare.

Jonas Marsja kommenterar Melbyes stolpar som lättmonterade och att de hanteras likt en vanlig trästolpe där ingen gjuten fundamentering krävs. En annan viktig fördel är vikten på kompositstolparna som endast är 1245 kg för en 30-meters stolpe, vilket gör att stolparna kan flygas ut med hjälp av en mindre helikopter.

Korta fakta om projektet:
• 130kV
• Lina 910 Al59
• Dubbel topplina
• Ombyggnadens längd 9 km

Korta fakta om projektet:
• 130kV
• Lina 910 Al59
• Dubbel topplina
• Ombyggnadens längd 9 km