Kompositstolpar

Kompositstolpar

Kompositstolpar till den svenska elnätsmarknaden

Vi kommer under hösten att leverera kompositstolpar till tre projekt för den Svenska Elnätsmarknaden, med spänningsnivåerna 24kV,130kV och 220kV.

Stolplängderna kommer vara från 14m upp till 27,7m.

Ett av projekten kommer byggas genom en vattentäkt. En viktig fördel med kompositstolparna är att de inte avger några giftiga ämnen till omgivningen.

I 130kV projektet kommer ledningen att byggas i fjällmiljö där stolparna kommer utsättas för stora krafter.

Ytterligare kommer Vattenfall driva ett projekt i deras utvärdering av alternativa stolpar.