Kompletteringssats 3-3x1Kompletteringssats 3-3x1

Kompletteringssats från Melbye

Nu har vi tagit fram en kompletteringssats i två storlekar för våra mellanspänningsskarvar.

Detta gör det möjligt att använda en 3-ledarskarv som en 3-1 ledarskarv. 
Dessa satser består av grentätning, skarvhylsa, mastik samt en ny monteringsanvisning som ersätter den i befintlig skarvsats.