Installationsvänliga Kompositstolpar

Installationsvänliga Kompositstolpar

Melbye Skandinavia levererar kompositstolpar i en totallösning med isolatorkedjor, reglar mm. Kompositstolpar är enkla att transportera,
enkla att installera samt är ett miljövänligt alternativ till trästolpar.

Kompositstolpar kräver inte impregnering och den låga vikten och utformningen möjliggör lägre utsläppsnivåer vid transporter och installation. Vikten på stolparna gör att man kan bygga linjer med minimal belastning för naturen runtomkring, speciellt vid bruk av helikopter.

Vid bruk av kompositstolpar föreligger möjlighet till kostnadsreduceringar på följande grunder:

Stolparnas livslängd.
Kompositstolpar har en förväntad livslängd på 120 år i nordiska klimat.
Livslängden på stål, betong och trästolpar är i genomsnitt 50 år.

Frakt och lagerhållning.
Då stolparna består av moduler, där de mindre förvaras i de större, sänks lagerytan som tas i anspråk.
Samma gäller såklart vid transporter. (En trailer kan transportera 53 kompositstolpar, mot endast 27 stålrörsstolpar eller 15 trästolpar.)
Låg vikt är även utslagsgivande vid frakt till installationsplatsen, både med trailer och helikopter. (En kompositstolpe väger ca 1/8 av motsvarande hög betongstolpe.)

Snabbare linjedragning.
Kompositstolparna kan bestyckas färdigt med isolatorer och traverser mm, innan de flygs ut till installationplatsen, och därigenom minska tiden som installatörerna befinner sig i fält.

Kompositstolpar är underhållsfria.
Värdet i detta säger sig själv.

Se gärna på på våra filmer där kompositstolpar installeras i ett projekt utanför Trondheim, Norge.

FILM 1. H-konfigurerad kompositstolpe installeras i fält
FILM 2 Trippel H-stolpe installeras i sluttande backe.