Nödbelysning

Generellt om Melbye Nödbelysning

Melbye levererar nödbelysning för decentraliserade system. De flesta armaturer kan levereras antingen som manuell typ, eller med självtest.
Manuella armaturer har endast laddningsfunktion och batteriet integrerat. Alla tester måste därför utföras manuellt. LED-indikator på armaturen visar bara om det finns spänning. Dessa armaturer måste kopplas bort manuellt för att se om de uppfyller kraven i IEC 50172.

Armaturer med självtest utför testerna och kör dem med nödvändig varaktighet och frekvens i enlighet med kraven i IEC 50172. För dessa armaturer är det inte nödvändigt att göra manuella frånkopplingar. Armaturen status visas med lysdioder på armaturen. Det blir då ett lättare jobb att dokumentera statusen av armaturen. De olika statussignaler beskrivs i anvisningarna för armaturen.

Melbye har armaturer som kan användas med eller utan piktogram.