Jordningssystem

Jordtaget utformas i huvudsak på två olika sätt dels djupjordning eller ytjordning. Vid djupjordning används kopparplåt, kopparbelagt metallspett eller blank kopparlina som drivs ned i marken, vid ytjordning används en kopparlina som läggs ned i marken.
Svensk Energi rekommenderar i deras branschråd (EBR) djupjordning före ytjordning där det är möjligt.
För båda metoderna gäller att anläggningsdjupet ska vara tillräckligt för att undvika markfrost (1m). Hur bra jordtaget är beror på den resistivitet som kan erhållas. Detta bestäms av hur mycket ledande material som blivit nedlagt i marken samt markresistiviteten.
All djupjordning skall ske i enlighet med ELSÄK-FS.