Jordning

All djupjordning och ytjordning skall ske i enlighet med ELSÄK-FS.