Minikabelsystem

Minikabelsystem

Minikabel - en lösning för både områdesnätet och det
ortssammanbindande nätet.

Områdesnätet är nät i och mellan områden inom en ort eller i ett glesbygdsområde. Områdesnätens funktion är att utgöra en grundinfrastruktur som långsiktigt kan tillgodose en orts eller ett områdes behov av fiberkapacitet. Områdesnätet skall underlätta en kostnadseffektiv etablering av anslutningsnät för att nå abonnenter. Varje områdesnät är på sitt sätt unikt och kräver därför en noggrann planering för att optimera nätstrukturen mot investeringskostnaden. För att få den skalbarhet och uppgraderingsmöjlighet som krävs i områdesnätet passar en minikabellösning utmärkt.

Ortssammanbindande nät knyter samman orter inom en kommun. Dessa är i sin tur anslutna mot det regionala eller kommunsammanbindande nätet. Anslutning mot områdesnätet sker i en ortsnod eller i kommunhuvudnoden.

Melbyes minikabelsystem gör det möjligt att bygga flexibla och kostnadseffektiva fiberoptiska områdesnät och ortssammanbindande nät med lång livslängd. Kablarna med minimal diameter installeras snabbt och enkelt i mikrokanalisationen med hjälp av luft. Installationstekniken att med hjälp av luft installera fiber gör det möjligt att enkelt uppgradera eller byta fiber i framtiden, det är också mer skonsam för fibern än de äldre installationsmetoderna. Du väljer mellan 24-432F kabel beroende på anslutningsnätens storlek och framtida utbyggnad. Mikrokanalisationen finns i olika varianter för olika installationsmiljöer i olika dimensioner och med olika konfigurationer, antal primärtuber. Primärtuberna är tillverkade i polyeten och har ett innerskikt av lågfriktionsmaterial som tillsammans med kabelns konstruktion och mantel ger mycket lågt friktion. Kabeln kan installeras upp till 2000m beroende av kabeltyp och dimension på kanalisationen. Kabeln behöver sällan skarvas då man istället skarvar tuber och sedan blåser kabeln hela vägen från ortsnoden eller kommunhuvudnod till anslutningsnoden.