Fiberkabel

Fiberkabel

Fiberoptiska kablar finns i många olika modeller och varianter beroende på hur de skall installeras och var någonstans. Kablarna är speciellt framtagna för att passa olika installationsmiljöer . Man skiljer bland annat på kablar framtagna för inomhus-, utomhus- och utom/inomhus miljö.
Viktigt är också att välja kabeltyp efter vilken installationsmetod som skall användas, skall kabeln dras, blåsas eller flottas.

Kablarna finns med olika fibertyper, man skiljer på singelmodfiber och multimodfiber. Något förenklat kan man säga att multimod används då transmissionslängderna inte är så långa, oftast inom en fastighet. Singelmod används då transmissionslängderna är långa som i våra bredbandsnät. Multimodfibrer finns enligt fyra standarder: OM1, OM2 , OM3 och OM4 (IS11801). För singelmodfibrer finns det flera specifikationer från den internationella standardiseringsorganisationen ITU-T. För utbyggnaden av bredbandsnätet i Sverige rekommenderas oftast ITU-T G652.D, G657.A och G657.B.