Blåsfiber- och Mikrokabelsystem

Blåsfiber- och Mikrokabelsystem

Anslutningsnätet ansluter enskilda kunder (abonnenter) eller kundgrupper till en anslutningsnod. Nätet kan omfatta allt från ett nät inom ett hus, till nät inom flera hus och mellan dessa hus. Anslutningsnätet kan alltså omfatta ett område med flerfamiljsbostäder, radhus, villor, industrilokaler, skolor, sjukhus eller ett kontorskomplex. Varje anslutningsnät är på sitt sätt unikt och kräver därför en noggrann planering för att optimera nätstrukturen mot investeringskostnaden. För att få den skalbarhet och uppgraderingsmöjlighet som krävs i anslutningsnätet passar en blåsfiber- eller mikrokabellösning utmärkt.

Melbyes blåsfiber- och mikrokabelsystem gör det möjligt att bygga flexibla och kostnadseffektiva fiberoptiska anslutningsnät med lång livslängd. De små fiberpaketen installeras snabbt och enkelt i mikrokanalisationen med hjälp av luft. Installationstekniken att med hjälp av luft installera fiber gör det möjligt att enkelt uppgradera eller byta fiber i framtiden, det är också mer skonsam för fibern än de äldre installationsmetoderna. Du väljer mellan 2F, 4F, 8F eller 12F paket beroende på vad som skall anslutas, ett företag har kanske idag ett större behov än en privatkund.

Mikrokanalisationen finns i olika varianter för olika installationsmiljöer och med olika konfigurationer, antal primärtuber. Primärtuberna är tillverkade i polyeten och har ett innerskikt av lågfriktionsmaterial som tillsammans med fiberpaketens yttre skikt ger mycket lågt friktion. Fiberpaketen kan installeras upp till 1000m och behöver inte skarvas då man istället skarvar tuber och sedan blåser paketen hela sträckan från anslutningsnoden till abonnenten.