Från vänster: Andreas Samuelsson, Daniel Karlsson, Henrik Nordborg (Peter Wennerholm saknas på bilden)Från vänster: Andreas Samuelsson, Daniel Karlsson, Henrik Nordborg (Peter Wennerholm saknas på bilden)

Nya medarbetare

Vi har anställt en IT-chef, två säljare och en person till vårt Kundcenter

Henrik Nordborg anställd som IT-chef

Andreas Samuelsson och Peter Wennerholm anställda som säljare Installtion

Daniel Karlsson anställd på Kundcenter

 

Vi hälsar dem alla varmt välkomna till oss.