Melbyes kabeltillbehör till nya fördelningsstationen i Hallingeberg

Melbyes kabeltillbehör till nya fördelningsstationen i Hallingeberg

Just nu pågår en ombyggnation av fördelningsstationen i Hallingeberg. När SEKE (Svensk ElkraftsentreprenadAB) fick uppdraget att sköta ombyggnationen valde de att låta Melbye leverera alla skarvar och avslut. På köpet fick de snabb support och experthjälp.

 

med fördelningsstationen i Hallingeberg?
- Ombyggnationen i Hallingeberg är en totalentreprenad
där SEKE ansvarar för allt från konstruktion
till driftsatt anläggning.
Entreprenaden omfattar ny byggnad för nytt 10 kV
ställverk och ny kontrollutrustning, nya oljegropar
till transformatorer och 10 kV nollpunktsutrustning,
markarbeten och nytt stängsel samt kabelarbeten
inom stationsområdet och provning och
idrifttagning.

Hej, Anders på SEKE (Svensk ElkraftsentreprenadAB)! Vill du berätta lite om ert arbete med fördelningsstationen i Hallingeberg?

- Ombyggnationen i Hallingeberg är en totalentreprenad där SEKE ansvarar för allt från konstruktion till driftsatt anläggning. Entreprenaden omfattar ny byggnad för nytt 10 kV ställverk och ny kontrollutrustning, nya oljegropartill transformatorer och 10 kV nollpunktsutrustning, markarbeten och nytt stängsel samt kabelarbeten inom stationsområdet och provning och idrifttagning.

Ni valde att köpa kabeltillbehören av Melbye. Varför valde ni våra produkter?

- Vi behövde skarvar för att skarva från gamla till nya kabelnätverket. Avsluten behövde vara ganska korta eftersom det är begränsat med utrymme i ställverket. Vi har tidigare handlat av Melbye och hittade det vi behövde där.

- Melbyes säljare Andreas erbjuder alltid bra support, montörerna ringer till honom direkt för att få hjälp. Andreas är expert på området och ger oss snabb hjälp. Han har tidigare hållit i utbildningar inom kabelavslut för oss.