Melbye Skandinavia köper Raycore Fiber Optic Solutions

Melbye Skandinavia köper Raycore Fiber Optic Solutions

Melbye har köpt 100% av aktierna i Raycore, en av Skandinaviens ledande leverantörer inom aktiva produkter inriktat mot FTTH-segmentet.

Med detta uppköp är intentionen att vidareutveckla den starka plattformen som Raycore har byggt upp. Melbye blir därmed leverantör av aktiva lösningar som kompletterar Melbyes systemlösningar av passiva fiberoptiska nätverk.

Centrala medarbetare i Raycore får viktiga roller i Melbyes vidare satsning på våra skandinaviska marknader.

Både Melbye och Raycore förväntar att denna sammanslagning kommer att ge positiva effekter för kunderna eftersom Raycore har kärnkompetens på utveckling av lösningar och produktion, och Melbye har en fast marknadsorganisation som har kapaciteten till att vara en god dynamisk partner för våra kunder.

«Raycore har till dags dato levererat 250.000 fiberklienter till både stora och små kunder i Skandinavien, i Melbye med sitt fokus på FTTH- och elnät får Raycore den starka och strategiska ägare som behövs för att kunna flytta fram positionerna ytterligare. Dan Smidt, VD Raycore FOS AB.»


«Raycore har till dags dato levererat 250.000 fiberklienter till både stora och små kunder i Skandinavien, i Melbye med sitt fokus på FTTH- och elnät får Raycore den starka och strategiska ägare som behövs för att kunna flytta fram positionerna ytterligare. Dan Smidt, VD Raycore FOS AB.»

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta;
Lars Arberg, VD Melbye Skandinavia Sverige, tel +46 70 234 33 35, mail: laa@melbye.se
Dan Smidt, VD Raycore FOS AB, tel +46 70 211 62 41, mail: dan.smidt@raycore-fos.com