Se hela filmen om installationen av kompositstolpar i Skottland.Se hela filmen om installationen av kompositstolpar i Skottland.

Lyckad installation av Storbritanniens första kompositstolpar

140 nya kompositstolpar har installerats med hjälp av en helikopter nära staden Keith i Skottland. Teknologin med komposit istället för de traditionella trästolparna, är den första av sitt slag som har installerats på transmissionsnätet i Storbritannien.

 

Se filmen, Flying into Pole Posistion>>

Första installationen av kompositstolpar

Paul Higginbotham, som är projektledare på SSEN (Scottish and Southern Energy Network), berättar:

”Det här är ett nytt sätt att leverera el i Skottland och jag är stolt över att vi är den första transmissionsnätsägaren i Storbritannien som använder kompositstolpar. Användningen av komposit innebär att de är starkare i förhållande till sin vikt jämfört med de traditionella trästolparna. De är också mindre visuellt påträngande än fackverksstolpar.”

Installationen har anpassats för att klara terrängen som är unik för norra Skottland.

Mindre påverkan på jorden

Paul Higginbotham berättar i filmen att de hade planerat att använda sig av traditionella trästolpar, men började titta på alternativ efter att det närliggande samhället hade uttryckt sin oro för vilken påverkan det skulle ha på dem.

”Kompositstolparnas påverkan på jorden är mindre än de traditionella metoderna. Ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv är kompositstolpar bättre eftersom de har en livslängd på mellan 80 och 120 år. De traditionella stolparna håller vanligtvis i 40 år.”

Stolparna monterades med hjälp av en helikopter, vilket underlättade monteringen i den tuffa terrängen och hade mindre påverkan på närliggande samhällen. Eftersom man kan färdigställa stolpkonstruktionen på marken så blir så blir det färre strukturer att transportera med helikoptern.

I filmen beskriver Paul Higginbotham installationen:

”Helikoptern lyfter upp strukturen och flyger den till installationsplatsen där våra montörer leder den rätt. När den har monterats ordentligt, flyger helikoptern och hämtar nästa struktur och gör om processen. Vi lyckades installera samtliga strukturer på ett par dagar.”

RS Technologies

Kompositstolparna som installerades i projektet i Skottland levererades av RS Technologies, den kanadensiska tillverkaren som Melbye äger till 50%. Stolparna används redan framgångsrikt i Skandinavien, Kanada, USA och på Irland.

 

Kontakta oss

För mer information om Melbyes kompositstolpar, vänligen kontakta:

Kaji Löwhagen
Försäljningschef Elnät
076-323 40 80
kal@melbye.se