Hur Melbye hanterar situationen med Corona (COVID-19)

Hur Melbye hanterar situationen med Corona (COVID-19)

Uppdatering 31 mars 2020

Vi är friska, men tar hela tiden det säkra före det osäkra. Vår största prioritet är att bibehålla en säker arbetsmiljö för anställda, kunder och samarbetspartners. Ledningen utvärderar regelbundet Coronasituationen och har beslutat att fortsätta alla åtgärder vi har genomfört, baserat på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Alla våra affärsområden är i full drift.

 

 

Med anledning av det nya Corona-viruset (COVID-19) är det viktigt att bibehålla säkerheten för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi vill därför ge en uppdatering om vilka förebyggande åtgärder vi har vidtagit för att upprätthålla våra åtaganden som arbetsgivare och leverantör, baserat på råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

I Melbyes organisation

Hittills har organisationen inte blivit direkt påverkad av virusutbrottet. Vi införde tidigt nya säkerhetsrutiner för att minska risken för smitta, vilket har fungerat bra. För säkerhets skull är några av våra medarbetare är i karantän, men ingen har fått bekräftat Corona (COVID-19).

Vår första åtgärd har varit att skydda våra medarbetare från smitta. Bland de åtgärder vi har genomfört är:

  • Ledningen träffas regelbundet och är i beredskap, och alla medarbetare har fått information om att följa hälsoåtgärderna.

  • Vi är förberedda på ett antal olika framtidsscenarier.

  • Vi har infört strikta hygienregler och tillhandahåller handsprit i alla utrymmen vi vistas i. 

  • De medarbetare som har möjlighet att arbeta hemma gör det.

  • Huvudkontoren är stängda för besök, vi uppmanar till användning av videomöten och andra digitala lösningar.
  • Alla kundbesök ersätts också av video- eller telefonsamtal.

  • Samtliga in- och utrikesresor är inställda.

  • Lager- och produktionspersonal är fysiskt isolerade från resten av organisationen och har extra strikta åtgärder och rutiner på plats för att förhindra smitta.

Lager och leveransförmåga

Hittills har vi full styrka i varje steg, ett starkt fokus på leveransförmåga och är väl förberedda för framtiden:

  • Vi har god lagerhållning och det finns än så länge ingenting som tyder på att vi inte får påfyllningar
  • Bemanningssituationen är stark, och vi har möjlighet att lägga till extra bemanning i lagret om det skulle bli nödvändigt.

Vi kommer att göra vårt bästa för att hantera denna situation för våra medarbetare, kunder och samarbetspartners och kommer att följa situationen noga.

 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss.

Vänliga hälsningar från alla oss på Melbye