Flytt till nya lokaler

Melbye Skandinavia Sverige växer och för att kunna hantera efterfrågan på våra produkter och systemlösningar så byter vi lokaler i Jönköping 1:a mars.

Vår nya adress i Jönköping blir Fordonsvägen 17 där vi i första skedet kommer ha lokaler på 2 100 m²,
varav 1 500 m² är höglager. Det betyder att vi succesivt under en 6 månaders period kommer flytta allt lager
från Kareby till Jönköping och i samband med det blir även huvudkontoret i Jönköping.

 

När flytten till Jönköping är på plats kommer vi även att flytta kontoret i Kareby till nya fräscha lokaler i Göteborgsområdet.

 

Kontakta mig gärna kring detta om ni har några frågor.

Lars Arberg, VD