Melbye medverkar på EBR Metod- och maskindagarna

Melbye medverkar på EBR Metod- och maskindagarna

EBR Metod- och maskindagarna är ett unikt branschevenemang för elnätsföretagen där både nya och beprövade metoder, maskiner, verktyg och material visas upp på stationer utomhus.

 

På EBR Maskindagarna den 20-23 maj kan ni hitta Melbye på både Kabelteknikstationen och på stationen för Luftledningsteknik.
Vi kommer att visa många nya innovativa lösningar på kabelförbindning och framtidens stolpar för kraftnätet där vårt tema är Tänk Lätt - Tänk Nytt - Tänk Ekonomiskt.
Vi hälsar er välkomna till EBR Maskindagarna i Gävle 20-23 maj.

På EBR Maskindagarna den 20-23 maj kan ni hitta Melbye på både Kabelteknikstationen och på stationen för Luftledningsteknik.
Vi kommer att visa många nya innovativa lösningar på kabelförbindning och även visa framtidens stolpar för kraftnätet där vårt tema är Tänk Lätt - Tänk Nytt - Tänk Ekonomiskt.

Vi hälsar er välkomna till EBR Maskindagarna i Gävle 20-23 maj.