Lyckad mässa

Lyckad mässa

Melbye ställde för tredje gången ut på Nordic Rail, Nordens ledande järnvägs- och transportmässa som besöktes av 4095 personer.

Intresset för våra produkter inom Kanalisation visade sig starkt även denna gång.
Med Trafikverkets nya kampanj om innovation och smartare lösningar så tror vi starkt på att våra produkter passar in för entreprenörer och övriga samarbetspartners.

Kontakta oss gärna för mer info.