Sikkerhet

Melbye Skandinavia tilbyr et stort utvalg av markeringslys og ledelys for rømningsveier. Vi leverer også personlig verneutstyr i tillegg til røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og som oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.

Velg produktgruppe på venstre side av skjermen, eller trykk på linken under.

Nødlys

Personlig verneutstyr

Røykvarslere

-----------------------------------------------------------------------

KURS i FSE, førstehjelp og "Varme Arbeider" kan du lese mer om ved å gå inn på de forskjellige kursene.

  • FSE. Kurset tilfredsstiller kravene i 'Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg'.
  • Førstehjelp/livredning.
  • "Varme arbeider". Kompetanse innen brannvern ved utførelse av varme arbeider kan altså sees på som de kunnskaper, ferdigheter, holdninger og den motivasjon utøveren trenger for å mestre utførelsen av det varme arbeidet på en brannsikker måte.
Kursene holdes av Førstehjelperen.