Kvalifisert servicepersonell utfører testing, kontroll og reparasjoner av sikkerhetsutstyr. Ved utført sluttkontroll leveres ferdig dokumentasjon for oppdragsgivers internkontrollsystem. 

Vi utfører service på skjøtemaskiner. Se bilde under for link til serviceskjema. Når sveise- skjøtemaskin skal sendes inn til service, ber vi om at alt utstyr i kofferten som ikke skal på service tas ut. Dette være seg strippetenger, batterilader etc. Dette for å unngå misforståelser med manglende utstyr ved retur av maskinen. Kvalifisert servicepersonell utfører testing, kontroll og reparasjoner av sikkerhetsutstyr. Ved utført sluttkontroll leveres ferdig dokumentasjon for oppdragsgivers internkontrollsystem. Vi utfører service på skjøtemaskiner. Se bilde under for link til serviceskjema. Når sveise- skjøtemaskin skal sendes inn til service, ber vi om at alt utstyr i kofferten som ikke skal på service tas ut. Dette være seg strippetenger, batterilader etc. Dette for å unngå misforståelser med manglende utstyr ved retur av maskinen.

JORDING: Klikk på bildet for å laste ned serviceskjema. Dette fylles ut og leveres sammen med serviceproduktetJORDING: Klikk på bildet for å laste ned serviceskjema. Dette fylles ut og leveres sammen med serviceproduktet

FIBER: Klikk på bildet for å laste ned serviceskjema. Dette fylles ut og leveres sammen med serviceproduktetFIBER: Klikk på bildet for å laste ned serviceskjema. Dette fylles ut og leveres sammen med serviceproduktet

VTOOLS: Klikk på bildet for å laste ned serviceskjema. Dette fylles ut og leveres sammen med serviceproduktetVTOOLS: Klikk på bildet for å laste ned serviceskjema. Dette fylles ut og leveres sammen med serviceproduktet

Service

Økt sikkerhet og forenklet dokumentasjon med Melbye service!

Myndighetene stiller krav til periodisk service og vedlikehold på kritisk e-verksmateriell. Overlat dette til Melbye Skandinavia og få ekstra bonus i form av ferdige rapporter for internkontroll/HMS. Servicen utføres på din arbeidsplass.

Arbeid under spenning krever at utstyret er testet og periodevis vedlikeholdt av spesialister på sikkerhet. Melbye Skandinavia har oppdrag over hele landet for ledende e-verk og entreprenører innen områdene:

 • Service på verneutstyr
 • Service på jordingsmateriell
 • Service på jordingsstenger
 • Service på kabel- og pressystemer
 • Service på betjeningsstenger
 • Service på AUS-utstyr
 • Service på spenningstestere
 • Service på sveisemaskiner
 • Service på skjøtemaskiner
 • Serviceavtale på sveiseutstyr

Gunstige serviceavtaler
Ved tegning av serviceavtale får du fast pris på periodisk besøk for testing, ettersyn og reparasjoner av aktuelt utstyr. I tillegg er du prioritert ved serviceoppdrag.


Visuell inspeksjon i servicen inngår:

 • Testing
 • Oppgradering
 • Reparasjoner
 • Underkjenning/Godkjenning
 • Merking
 • Dokumentering

Utfører internkontroll
Melbye Skandinavia tar seg av all relevant dokumentasjon ved serviceoppdrag. Dokumentasjonen inngår som en del av oppdragsgivers internkontrollsystem og sparer kunden for betydelig arbeid. All dokumentasjon etableres elektronisk og vil være tilgjengelig for kunde-og tilsynsmyndighet til enhver tid.

Inneservice
Melbye Skandinavia har eget servicesenter for produksjon og reparasjon av sikkerhetsutstyr.

Krav
Melbye Skandinavia tilfredsstiller følgende krav:

 • NS-EN ISO 9001:2000
 • NS-EN ISO 14001:1996
 • OHAS 18001:1999
 • Kunde-og myndighetskrav
 • Interne krav i Melbye Skandinavia AS