Melbyes multikanal blir lagt på Ørje Tollstasjon. Melbyes multikanal blir lagt på Ørje Tollstasjon.

Fornøyd prosjektleder hos Askim Entreprenør, Marius S. Myklebust og Melbyes KAM Per Øivind Saksberg Marriott ved C2-brønnen.Fornøyd prosjektleder hos Askim Entreprenør, Marius S. Myklebust og Melbyes KAM Per Øivind Saksberg Marriott ved C2-brønnen.

Melbye løste utfordringer med tungtrafikk på Ørje Tollstasjon

Toll-og avgiftsdirektoratet har bygget om sitt tollsted ved Ørje. Tollstasjonen var innflyttingsklar fredag 21. juni og har fått nye trafikkløsninger og kontrollmuligheter. Det har gitt visitasjonshall med tilhørende fasiliteter, oppstillingsplass for 39 trailere, hensettingsplass for tre trailere samt personbiler, parkering for ansatte og kontrollområde for grønn sone.

Med en belastning på opptil 500 vogntog daglig som hver veier opptil 50 tonn, var det svært viktig at kanalene og brønnene tålte belastningen. Det gjør Melbyes multikanaler og brønner, og ble derfor valgt av Askim Entreprenør til prosjektet.

Fornøyd entreprenør

Askim Entreprenør vant Statsbyggs anbudsrunde på totalentreprisen, med en kontraktssum på ca kr 50 millioner.

Det var oppstart av prosjektet i april 2012 og mye skulle gjøres. Det ble sprengt anleggsvei og 30 mål tomt skulle gjøres klart. Det var høydeforskjeller på 12-15 meter, hele området ble fundamentert på fjell og det ble oppnådd massebalanse. Siden tollstasjonen skulle bli brukt til tungtrafikk var det svært viktig med fundamenteringen. Melbyes multikanaler og brønner tåler tunge belastninger og oppfylte derfor kravene til Askim Entreprenør.

I tillegg sparte entreprenøren tid og ressurser på å velge Melbyes løsninger. Det gikk mye raskere å legge kanalene enn forventet og man fikk frigjort maskiner og ressurser til andre oppgaver. Normalt er det en ventetid på 1,5 døgn på støp som skal tørke, men ved bruk av Melbyes kanaler kunne man fylle igjen umiddelbart etter legging.

Fleksibel løsning

Det ble signalisert fra byggherren at det kunne komme utvidelser i prosjektet underveis. Entreprenøren tok derfor tidlig beslutning om å legge en fleksibel brønn (Melbyes C2-brønn) i bakken mellom to trafostasjoner da det var usikkert hvorvidt denne lokaliseringen ble i kjøreareal eller i grøntareal. Dersom den ble liggende i kjøreareal ble den utsatt for vesentlig mer belastning enn om den lå i et gressareal. Det viste seg at oppstillingsplassen måtte utvides og C2-brønnen fra Melbye som da var installert, ikke måtte erstattes, men man kunne bygge på med en ring til for å komme opp i riktig høyde. Dette hadde ikke vært mulig med tradisjonelle løsninger.

Montørene ga gode tilbakemeldinger på løsningen, det var lett å montere Melbyes multikanal og C2-brønn.

Høy teknisk kvalitet

Melbyes multikanaler og brønner er blitt brukt i inn- og utkjøringen av tollstasjonen samt i flere strekk som krysser oppstillingsplassen for vogntog. I en og samme 9-løps multikanal er det pakket inn følgende kabler: 22 kV, 230 volt fra trafo, 400 volt fra trafo, vanlig telefonkabel, fiber og gatelys. Fortsatt har de et ledig løp igjen.

Det ble gjort vurderinger av Nettpartner og Fortum i forkant for å se om kanalene tålte høyspentkabelen på 22 kV. Multikanalen sto til deres forventning og ble derfor brukt til denne installasjonen.

Fakta om prosjektet:

Statsbygg fikk byggeoppdraget fra Toll- og avgiftsdirektoratet om utvidelse av eksisterende tollstasjon på Ørje. Askim Entreprenør ble valgt på totalentreprise.

Byggeperiode: April 2012-juni 2013
Bygningsareal: 30.000 m2.
Totale kostander: 112 million kroner.