Varselnett

Varselnettets funksjoner er å beskytte kabler og rør mot å bli gravd over. Nettet plasseres minst 20 cm over kabel eller rør. Hvis uhellet skulle være ute så vil nettet bli synlig.

Varselnettet for optokabel og telekabel er utstyrt med en isolert tråd i rustfritt stål for plassering, og en nettskjøt følger med hver 500 m pakke.

Alle Melbye sine varselnett er i henhold til NS-EN 12613:2009
  • 2821652
  • 2821663
  • 2821660
  • 2858152