Multikanaler - Clipless

Multikanaler - Clipless

Multikanalserien er en erstattning av de tradisjonelle støpte kabelkanalene. Dette er en mer fleksibel og effektiv løsning enn støpte rør. Systemet brukes først og fremst som kabelinfrastruktur i traffikerte områder men er også tatt i bruk som alternativ til rør lagt rett i bakken.

Det er vinkelendringer på 2-3° pr. skjøt. Modulene er ca 1 meter lange. Multikanalene kan også leveres med prefabrikerte vinkler på 15° og 30°. Andre vinkler kan leveres på forespørsel, men da med noe leveringstid.

QA MultiDuct - Melbyes flerkanalsystem


Kanalene kobles sammen med en clipless-løsning som innebærer at man enkelt klikker sammen delene. Ved forlegning kan man med fordel koble sammen 3-4 kanaler ved siden av grøften og så legge disse ned i etterkant. På denne måten kan installasjonstiden forkortes. Alternativt kan det benyttes en slegge og en treplate som vist i videoen nedenfor