Multikanalene legges rett i grøften som så fylles igjen med en gang!Multikanalene legges rett i grøften som så fylles igjen med en gang!

Klar til bruk - med en gang

Multikanalene legges rett i grøften og grøften fylles igjen, i motsetning til tradisjonelle løsninger hvor betongen har lang herdetid. Kanalene har den egenskap at de kan brukes med en gang. De klipses sammen, legges i bakken, massen tilbakefylles og anlegget er klart til bruk. Har også suverene egenskaper med hensyn til belastningen de tåler.

Multikanalserien er en serie kanalisasjonsprodukter for vanskelige forleggingsforhold. Systemet brukes først og fremst som kanalisasjon under veier, jernbane og lignende der trykkbelastningene gjør det umulig å forlegge vanlige rør. Dette gjelder for eksempel ved flyplasser og havner.

Multikanalen er produsert i HDPE som også kan gjenvinnes. Produksjonsmetoden innebærer at produktet får en lett, formstabil og meget sterk konstruksjon. Kanalen består av 4-, 6- eller 9-løps moduler som enkelt settes sammen med klips. Det er vinkelendringer på 2-3 grader pr. skjøt. Modulene er 1 meter lange. Multikanalene kan også leveres med prefabrikerte vinkler på 15 og 30 grader. Andre vinkler kan leveres på forespørsel, men da med noe leveringstid.

Anvendelsesområde:

  • På grunn av lav egenvekt er den meget anvendbar der det er vanskelig å komme til med vanlige løsninger som for eksempel betongkanaler og der tiden er en faktor.
  • Der hvor kabelrør utsettes for store trykkbelastninger som vei og overganger.
  • Jernbane/trikk-krysinger.
  • Der hvor mange rør skal installeres i samme sjakt og hvor det er trangt om plassen i grøften.

Last ned vår brosjyre på Brønner og Kanalisasjon