Bjørn Hagen (til venstre) hos Jernbaneverket og Stig Adolfsen hos Melbye ser på installasjonen. Bjørn Hagen (til venstre) hos Jernbaneverket og Stig Adolfsen hos Melbye ser på installasjonen.

Installasjon av subrør og kabel Installasjon av subrør og kabel

Fleksibel og rask installasjon på Sokna

Melbye leverte to uavhengige prosjekter på Sokna høsten 2013. Det første prosjektet ble bestilt av Jernbaneverket Produksjon for Statens Vegvesen i forbindelse med bygging av ny bru over jernbane og det andre av Ringeriks-Kraft Service AS. Til begge prosjektene leverte Melbye multikanaler.

Fleksibel løsning hos Jernbaneverket

På grunn av at Statens Vegvesen bygger ny bru over jernbane på Sona st. måtte forbigangsledning med matekabel legges om. Jernbaneverket valgte i den forbindelse å ta i bruk Melbyes multikanaler og kummer. I tillegg leverte Melbye også jernbanekanaler. 

Årsaken til at Jernbaneverket valgte Melbyes løsninger var på grunn av kort installasjonstid, at de er HMS-vennlige (lette produkter), samt at produktene er veldig solide. Installasjonstiden ved å bruke multikanalene er betydelig kortere enn ved alternative løsinger. Det ble valgt å bruke jernbanekanalene til høyspentkablene og trekkekum for å knyte sammen multikanalene som ligger under jernbanesporet. Det betyr at det ligger en jernbanekanal, trekkekum og multikanal i samme løsning. 

Oppsynsmann Bjørn Hagen hos Jernbaneverket var godt fornøyd med den fleksible løsningen. 

Rask installasjon hos Ringeriks-Kraft Service AS

Hovedveien i Sokna skulle oppgraderes og det måtte legges klart for ny infrastruktur. Melbyes multikanaler ble valgt til den nye infrastruktuen. Rask installasjonstid var svært viktig for dette prosjektet da det var veien måtte holdes åpen. Installasjonen ble gjort på natten og i løpet av tre timer var kanalene lagt. Dette er betydelig besparelse i tid i forhold til andre løsninger og man slapp å stenge veien. 

Ansvarlig hos Ringeriks-Kraft Service, Roger Hansen som utførte jobben, var spesielt fornøyd med den raske installasjontiden og at løsningen var enkel å jobbe med.

Her er vårt referansecase i pdf