Melbye lanserer ny FTTx skjøtemaskin

Melbye lanserer ny FTTx skjøtemaskin

FTTx markedet vokser og behovet for nye produkter for å hjelpe installatørene øker. FITEL har derfor utviklet en ny skjøtemaskin som er spesielt rettet mot dette markedet, FITEL-NINJA.

Med sin robuste design og lave vekt og profil er denne skjøtemaskinen perfekt for LAN- og FTTH-installasjoner. Størrelsen har man klart å redusere med så mye som 40% sammenlignet med forgjengeren S123C.


FITEL-NINJA er den første skjøtemaskinen på markedet med løse holdere for V-spor for å forenkle rengjøring og vedlikehold, ikke minst er dette en stor fordel når man er ute i felten.

Klikk her for å komme inn i produktkatalogen med mer informasjon om FITEL-NINJA