GS400 ECBGS400 ECB

MD-KitMD-Kit

Y-koblingY-kobling

GS400 - Markedets kraftigste blåsemaskin

Gulfstream 400 er en kraftig bånd drevet (hydraulisk) blåsemaskin for installasjon av kabel med hjelp av blåseteknikk (jetting, luft eller vann). Med en kraft på 778 N er dette for tiden den kraftigeste maskinen på markedet. Maskinen kan benyttes for installasjon/blåsing av kabel med ytterdiameter fra 5,8 mm opp til 28,7 mm i kanalisasjon (rør) med ytterdiameter 10 mm til 50 mm.

GS400 kan utstyres for 10 mm og 12 mm mikrorørinstallasjoner, se MD-kit.
Y-kobling for parallell blåsing er et annet tilbehør som finns til maskinen, se Y- kobling.
Blåse teknikk (Jetting) er tidsbesparende, vel utprøvd, akseptert og gir mange installasjonstekniske og kvalitetsmessige fordeler sammenlignet med tradisjonell kabeltrekking. Spesielt innen utbygging av FTTx nett har teknikken vært den som har dominert. Melbye har over 10 års erfaring med installasjonsmetoden og kan bistå med både opplæring og support.

GS400 kan utstyres for 10 mm og 12 mm mikrorørinstallasjoner, se MD-kit.Y-kobling for parallell blåsing er et annet tilbehør som finns til maskinen, se Y- kobling.

Blåse teknikk (Jetting) er tidsbesparende, vel utprøvd, akseptert og gir mange installasjonstekniske og kvalitetsmessige fordeler sammenlignet med tradisjonell kabeltrekking. Spesielt innen utbygging av FTTx nett har teknikken vært den som har dominert. Melbye har over 10 års erfaring med installasjonsmetoden og kan bistå med både opplæring og support.