Rørforsegling DB med kappe (direkteforlagt)

Rørforsegling benyttes for å endetette mikrorør slik at ikke vann, fukt eller smuss trenger inn i røret. Rørenden trykkes inn i rørforseglingen og festes automatisk i riktig posisjon (push and pull). Rørforseglingen tåler et trykk på 16 bar og er vann- og gasstett. For å demontere rørskjøtene trykkes låsebøylen mot midten og rørene kan løsnes.

Rørforseglingen/endestoppen med beskyttelseskappe kan forlegges direkte i grunn uten annen beskyttelse. Disse passer derfor utmerket for tetting av tykkveggede rør.

IP-klassifisering: IP68
Temperaturområde: -10˚C till +60˚C
Arbeidstrykk: Maks 16 bar