Kompressor

Transportabel bensindrevet skrukompressor som er utviklet for å gi ren og tørr luft under installasjon av kabel ved hjelp av blåseteknikk. Den gir pulsfri komprimert luft med et trykk opp til 15 bar. Typisk minste luftmengde som kreves ved installasjon i rør med en indre diameter på 12 mm er 1000 l/min.

  • Kompressor M17 bensin
  • A1 pakke til M17 kompressor