Gulfstream™ 400 - Y-kobling

Y-kobling benyttes for å installere en kabel med blåseteknikk i et rør (kanalisasjon) der det allerede er kabel installert. Koblingen benyttes sammen med en GS400 maskin. Installasjons lengden reduseres kraftig sammenlignet med den kabelen som allerede er installert. Best resultat oppnås om man benytter en kabel med større ytre diameter enn den eksisterende kabelen.

Inngår i Y-blokk (88010233):
- Y-blokk
- Hårdplastveske
- Skumgummi propper
- Skyttel (fallskjerm)
- Kabelpakning mindre
- Kabelpakning større
- Manual

Rørtilkoblinger bestilles separat til de aktuelle rørdimensjonene, pakninger inngår.